Planmeca ProMax 3D Classic

Přístrojem Planmeca ProMax 3D Classic lze zvolit objemovou velikost studie potřebné na určení diagnózy bez nadměrného ozařování míst mimo oblast zájmu. Snímek velikosti Ø110 x 80 mm je optimální pro většinu diagnostických aplikací, které vyžadují celou oblast zubů, horní a dolní čelist ve stejné studii.

Kontaktujte nás
E-shop

Přístrojem Planmeca ProMax 3D Classic lze zvolit objemovou velikost studie potřebné na určení diagnózy bez nadměrného ozařování míst mimo oblast zájmu. Snímek velikosti Ø110 x 80 mm je optimální pro většinu diagnostických aplikací, které vyžadují celou oblast zubů, horní a dolní čelist ve stejné studii. Snímek o objemu Ø80 x 50 mm možno použít pro jednotlivé pohledy na horní nebo dolní čelist a malý objem Ø34 x 42 mm je vhodný pro oblast molárů nebo pro pro plánování extrakce 3. moláru. Základní objemy se mohou spojovat dohromady a vytvářet větší snímky anatomie pacienta.

Planmeca ProMax 3D Classic používá rentgenový svazek ve tvaru pyramidy, který skenuje zvolenou cílovou oblast v jediném půlkruhovém snímání. To je opakem oproti CT přístroji, který skenuje axiální vrstvy ve vícenásobném kruhovém snímání. Během snímkování je každý snímek vytvořen použitím krátkého rentgenového pulzu, oproti kontinuálnímu záření u CT. Celkový čas skenování je 18 vteřin pro jeden objem, ale efektivní expoziční čas je pouze 3 vteřiny.

Unikátní zobrazovací systém SmartPan používá multifokální technologii pro 2D panoramatické snímkování. Technologie SmartPan umožňuje po expozici zvolit optimální panoramatickou vrstvu. Při 2D SmartPan snímkování se používá stejný senzor jako při 3D.

Tento sofistikovaný zobrazovací mód společnosti Planmeca, navržený speciálně pro aplikace v endodoncii, umožňuje detailní vizualizaci i těch nejmenších anatomických prvků. Je k dispozici pro všechny rentgenové přístroje řady Planmeca ProMax® 3D a najde uplatnění nejen v endodoncii, ale i v jiných specializacích, kde je zapotřebí zobrazit malé anatomické detaily, například při snímkování ucha. Program vytváří snímky s mimořádně vysokým rozlišením a nízkou velikostí voxelu (pouze 75 µm).
Výsledné snímky jsou zcela zřetelné bez šumů díky použití inteligentního systému Planmeca AINOTM, který šumy redukuje, a algoritmu Planmeca ARATM, pomocí něhož jsou odstraňovány artefakty.

Tento sofistikovaný zobrazovací mód společnosti Planmeca, navržený speciálně pro aplikace v endodoncii, umožňuje detailní vizualizaci i těch nejmenších anatomických prvků. Je k dispozici pro všechny rentgenové přístroje řady Planmeca ProMax® 3D a najde uplatnění nejen v endodoncii, ale i v jiných specializacích, kde je zapotřebí zobrazit malé anatomické detaily, například při snímkování ucha. Program vytváří snímky s mimořádně vysokým rozlišením a nízkou velikostí voxelu (pouze 75 µm).

Výsledné snímky jsou zcela zřetelné bez šumů díky použití inteligentního systému Planmeca AINOTM, který šumy redukuje, a algoritmu Planmeca ARATM, pomocí něhož jsou odstraňovány artefakty.

Kovové zubní náhrady a výplně kořenů v ústech pacienta mohou na CBCT snímcích způsobit stíny a pruhy. Ze snímků pořízených přístroji Planmeca ProMax® 3D je lze účinně odstranit pomocí algoritmu na odstranění artefaktů Planmeca ARATM.

Šumy na 3D rentgenových snímcích vznikají při aplikaci velmi nízké dávky záření nebo při použití malé velikosti voxelu. Nový inteligentní filtr Planmeca AINOTM Adaptive Image Noise Optimiser (Adaptivní optimalizační program pro snížení šumu snímků) redukuje šumy na CBCT snímcích, aniž by docházelo ke ztrátám důležitých detailů. Filtr zlepšuje kvalitu snímků pořízených v endodontickém zobrazovacím módu, kde se šumy inherentně nachází kvůli velmi malé velikosti voxelu. Je také velmi užitečný při použití snímacího protokolu Planmeca Ultra Low DoseTM , kde šum vzniká kvůli velmi nízké účinné dávce záření. U jiných zobrazovacích módů Planmeca AINOTM umožňuje snížit expoziční hodnoty a tím také nezbytnou účinnou dávku záření.

Soubory ke stažení

Leave A Comment